سی ویژگی یک فرد دموکرات

  • از

۱-در هیچ شرایطی به دیگری نمی­گوید: شما اشتباه می­کنید؛

۲-بلکه می­گوید: دیدگاه های ما متفاوت است، بحث کنیم؛

۳-همه شهروندان، حق انسانی و قانونی اظهارنظر دارند؛

۴-ولی تصمیم­ سازی و تصمیم ­گیری تابع اظهار نظر تخصصی است؛

۵-برای رسیدن به یک نظر و دیدگاه، بسیار می­ پرسد و مطالعه می­کند؛

۶-عموماً نمی­گوید: نظر من درست است؛

۷-دیگران برای اظهارنظر نزد او، احساس امنیت می­کنند؛

۸-نگرانِ پذیرفته شدن افکارش نیست؛

۹-با اطلاعات و استدلال جدید، حاضر است دیدگاهش را تغییر دهد؛

۱۰-بسیار تلاش می­کند تا دیدگاههای متفاوت از خود را درک کند و خود را جای حامیان آنها بگذارد؛

۱۱-معتقد است سوابق خانوادگی، محیط رشد و شرایط اجتماعی- اقتصادی در شکل­ گیری دیدگاههای افراد، تعیین کننده است؛

۱۲-پشتِ سر فردی که نسبت به او دیدگاههای متفاوت دارد، غیبت نمی­کند؛

۱۳-متناسب با مخاطب و حضار، دیدگاه خود را تغییر نمی­دهد؛

۱۴-چون برای شکل­ گیری نظرات خود زحمت می­کشد، عموماً از ثبات فکری (Consistency) برخوردار است؛

۱۵-دیدگاه افراد را در قالبِ (Context) بزرگترِ منافع و مصالح آنها هم ارزیابی می­کند؛

۱۶-از به کارگیری الفاظ تند، افراطی و غیرمحترمانه پرهیز می­کند؛

۱۷-آرام صحبت می­کند؛

۱۸-در بحث، برخود تسلّط رفتاری دارد؛

۱۹-اگر به او حمله فکری شود، عصبانی نمی­شود بلکه به رفتارِ استدلالی خود ادامه می­دهد؛

۲۰-تواضع فکری او، مصنوعی نیست؛

۲۱-به فکر، اندیشه و دیدگاه، فرآیندی و تکاملی می­نگرد؛

۲۲-اگر به ابعادِ یک دیدگاه مطمئن نباشد، سکوت می­کند؛

۲۳-وقتی فردی دیدگاه خود را  بیان می­کند، با دقت به نظرات او گوش می­کند؛

۲۴-حتی اگر با دیدگاه دیگری در تناقض بود، از او فاصله نمی­گیرد؛

۲۵-از واژگان نسبی فراوان استفاده می­کند: شاید، ممکن است، احتمال دارد، تصور می­کنم؛

۲۶-معتقد است بین دموکرات بودن و اعتمادِ به نفس رابطه مستقیمی وجود دارد؛

۲۷-بعضاً می­گوید: نظری ندارم. به اندازه کافی مطالعه ندارم؛

۲۸-نسبت به دیدگاه خود تعصب ندارد. حاضر است دیدگاه های او در معرض محک قرار گیرند؛

۲۹-اگر می­گوید: از نظرات شما استفاده می­کنیم، از بابِ عوام فریبی و نمایش نیست؛

۳۰-مهم ­ترین مبارزه او در زندگی، مبارزه با غرور فکری است.

دکتر محمود سریع القلم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.