اسفند ۱۳۹۸

به “سندروم دانشجوی پزشکی” مبتلا شده اید؟!

  • از

یکی دو تا سرفه خشک می کند و وحشت، تمام وجودش را فرا می گیرد: “نکند من هم کرونا گرفته ام!” این وضعیتی است که بسیاری افراد با مطالعه نشانه های بیماری دچارش می شوند. هر چه بیشتر درباره بیماری می خوانند و می شنوند، “خودبیمار پنداری” شان تقویت می شود. اگر شما نیز این گونه هستید،… ادامه »به “سندروم دانشجوی پزشکی” مبتلا شده اید؟!